Agrupación lingüística: tsotsil
Familia lingüística: Maya


VARIANTE AUTODENOMINACIÓN
tsotsil del este alto bats'i k'op (del este alto)
tsotsil del noroeste bats'i k'op (del noroeste)
tsotsil del norte bajo bats'i k'op (del norte bajo)
tsotsil del centro bats'i k'op (del centro)
tsotsil del este bajo bats'i k'op (del este bajo)
tsotsil del norte alto bats'i k'op (del norte alto)
tsotsil de los Altos bats'i k'op (de los Altos)