Agrupación lingüística: tlapaneco
Familia lingüística: Oto-mangue


VARIANTE AUTODENOMINACIÓN
tlapaneco del sur me'phaa tsíndíí
tlapaneco del oeste tlapaneco
tlapaneco central bajo me'phaa xkua ixi ridií
tlapaneco del suroeste me'paa wí'i in
tlapaneco del este me'phaa bátháá
tlapaneco del centro mi'phaa míŋuíí
tlapaneco del norte me'phaa xirágáá
tlapaneco del noroeste alto me'phaa aguaa
tlapaneco del noroeste bajo me'phaa xma'íín