Agrupación lingüística: paipai
Familia lingüística: Cochimí-yumana


VARIANTE AUTODENOMINACIÓN
paipai jaspuy pai