Agrupación lingüística: matlatzinca
Familia lingüística: Oto-mangue


VARIANTE AUTODENOMINACIÓN
matlatzinca bot'una