Agrupación lingüística: chatino
Familia lingüística: Oto-mangue


VARIANTE AUTODENOMINACIÓN
chatino occidental alto cha' jna'a (occidental alto)
chatino occidental bajo cha' jna'a (occidental bajo)
chatino central cha' jna'a (central)
chatino oriental bajo cha' jna'a (oriental bajo)
chatino oriental alto cha' jna'a (oriental alto)
chatino de Zacatepec cha' jna'a (de Zacatepec)